GOLHOUSE
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

Sektörde büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, ilkeli, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek ve böylelikle kurumsallaşmaya katkıda bulunmak,


Eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının kazandırılmasını hedeflemek,

Şirket  hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak,

 

Sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve böylelikle kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak,

 

Yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak,

 

Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirmek,

Çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmaktır.

 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemimiz;

 

Personel seçim kriterlerinin oluşturulması, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının oluşturulması gibi temel prensiplerden  oluşur.